pre školy / stredné školy

ABSURDITA

 

(v divadle a literatúre)

Trvanie: max. 3 hod.

 

Scenár a réžia : Zuzana Dovičáková

 

Projekt si kladie za cieľ oboznámiť študentov s postupmi absurdného divadla nie len v teoretickej, ale aj v praktickej rovine.

 

Projekt pozostáva z troch fáz:

 

1. fáza - Divadelné predstavenie - dramatizované poviedky Roalda Dahla - Aj jahňa môže zabiť a Gurmán (45 min.) - má za účel oboznámiť diváka/študenta s črtami absurdných postupov v divadelnom umení.

 

2. fáza - teoretická časť - Prednáška o absurdnej dráme a absurdite v literatúre - vysvetlenie základných čŕt, znakov, postupov absurdného divadla. Stručný prehľad svetových a slovenských autorov absurdnej drámy (s audio ukážkami).

 

3. fáza - praktická časť (workshop a následná prezentácia výtvorov) - študenti sú rozdelení do menších skupín. Ku každej skupine je pridelený jeden herec Divadla NEON. Za úlohu skupiny dostanú vytvoriť krátku divadelnú etudu (scénku) dodržujúc znaky, črty a postupy absurdného divadla. Pri spoločnej tvorbe im budú pomáhať školení herci Divadla NEON. Nacvičené scénky budú následne študenti prezentovať pred ostatnými skupinami.

 

Projekt atypickou formou učí študentov, nie len teoreticky ale aj prakticky, posiluje tímového ducha (študenti spolupracujú v skupinách), podporuje a rozvíja ich kreativitu (okrem kolektívnej tvorby pri vytváraní etudy, vytvárajú aj scénografiu, svoje nápady dramatizujú), učia sa verejnému vystupovaniu a tým zvyšujú svoje sebavedomie.

 

Možnosť využiť kultúrne poukazy (platba možná aj v hotovosti, prípadne v kombinácii s kultúrnymi poukazmi).

 

Projekt realizujeme pre min. 100 osôb.