repertoár / pre najmenších

Interiér

(vhodné pre deti vo veku 2-6 rokov)

Divadelné predstavenie pre najmenších je interaktívne, kombinované bábkové divadlo s činoherným. Počas predstavenia sú deti aktívne zapájané do deja a naučia sa veľa nových pojmov. Predstavenia sú inšpirované Školským vzdelávacím programom pre materské školy.

Havrankove dobrodružstvá - Farma uja Ľuda

Trvanie: 25 min.

Scenár a réžia: Martina Jevická

Hudba: Richard Sokol

Úsmevný príbeh o dvoch havranoch, ktorí zablúdia na farmu uja Ľuda. Malí diváci sa zábavnou formou dozvedia o domácich zvieratách, naučia sa ich podľa zvuku rozlíšiť a správne pomenovať jednotlivé zvieracie rodinky. Farmár ujo Ľudo ich naučí jednoduché anglické slovíčka, ako napr. mačka - cat, pes - dog. Deti sa taktiež dozvedia, aký význam majú jednotlivé zvieratá pre človeka. Známou pesničkou si deti spolu s farmárom a havranmi Leom a Teom veselo zaspievajú.

Strašne nestrašné strašidlá (kratšia verzia pre malé deti)

Trvanie: 25 min.

Scenár a réžia: Zuzana Dovičáková

Hudba: Jozef Ivan

Hlavnými hrdinami tohto interaktívneho veselého predstavenia sú Mátoh Lesný a hornádsky vodník Ďoďo, ktorí sa rozhodli zavesiť svoje strašidelné remeslo na klinec. Deti sa už dnes totiž ničoho neboja, sú veľmi odvážne, a tak väčšina ich strašidelných kolegov prestala strašiť a našla si iné uplatnenie. Niektoré strašidlá napríklad začali pracovať v hypermarketoch ako strašníci, teda, strážnici a napríklad taký Drakula je zamestnaný na transfúznej klinike v nemocnici. Rozhodnú sa Mátoh Lesný a vodník Ďoďo taktiež opustiť svoje povolanie a pôjdu cestou svojich kolegov? Zostanú verní strašeniu? Čo s nimi bude? To a veľa iného sa, milé deti, dozviete na predstavení.

Čudo a Judo

Trvanie: 25 min.

Scenár a réžia: Zuzana Dovičáková

Veselé interaktívne predstavenie, ktorým sprevádzajú dve bláznivé postavičky ČUDO a JUDO. Tentokrát zavedú deti do rozprávkového kráľovstva, kde sa stalo čosi strašné - milovanú princeznú Alenku unesie drak. Nájde sa v kráľovstve (publiku) nejaký odvážny princ, ktorý princeznú oslobodí a zachráni tak Alenku i celé kráľovstvo?

Exteriér

Interaktívne divadelné predstavenia pripravené špeciálne do priestorov exteriéru. Dieťa/divák aktívne participuje na vytváraní a posúvaní deja predstavenia (zapája sa do súťaží, rieši hádanky a pod.) do jeho zdarného konca.

Rozprávková galaxia alebo Rozprávkovo

Trvanie: 30 – 40 minút (závisí od spolupráce detí)

Scenár a réžia: Zuzana Dovičáková

Interaktívne predstavenie, ktoré vťahuje dieťa priamo do deja. Divák je aktívnym spolutvorcom príbehu a svojim pričinením (riešením problémov, úloh, hádaniek a súťaží) spoluvytvára predstavenie. Princ Peter musí zachrániť svoju lásku, princeznú Krasolínu, ktorú uniesol drak. Na svojom putovaní stretáva rozprávkové bytosti (Červenú čiapočku a vlka, Snehulienku a snežného draka), ktorým musí s pomocou detí pomôcť (deti riešia hádanky, úlohy pri každom z príbehov).

Strašne nestrašné strašidlá (exteriérová verzia, verzia pre staršie deti)

25 min (verzia pre mladšie deti), 40 min. (verzia pre staršie deti)

Scenár a réžia: Zuzana Dovičáková

Hudba: Jozef Ivan

Hlavnými hrdinami tohto interaktívneho veselého predstavenia sú Mátoh Lesný a hornádsky vodník Ďoďo, ktorí sa rozhodli zavesiť svoje strašidelné remeslo na klinec. Deti sa už dnes totiž ničoho neboja, sú veľmi odvážne a tak väčšina ich strašidelných kolegov prestala strašiť a našla si iné uplatnenie. Niektoré strašidlá napríklad začali pracovať v hypermarketoch ako strašníci, teda, strážnici a napríklad taký Drakula je zamestnaný na transfúznej klinike v nemocnici. Rozhodnú sa Mátoh Lesný a vodník Ďoďo taktiež opustiť svoje povolanie a pôjdu cestou svojich kolegov? Zostanú verní strašeniu? Čo s nimi bude?