o nás
Naše divadlo Vám ponúka, ako jedno z mála, autorské rozprávky vytvárané ocenenou režisérkou prinášajúce poučenie aj zábavu. Pripravujeme pre Vás netypické projekty, ktorých hlavným cieľom je výchova, inšpirácia a zábava. Hlavným znakom našej tvorby je interaktivita s publikom, rozvoj kreativity a estetického cítenia.
Svojimi inscenáciami pre deti sa podieľalo na predotváracom ceremoniáli EHMK 2013. Má bohaté skúsenosti s organizáciou programu pre deti na Mikuláša, ku dňu detí a s prípravou exteriérových inscenácií vo voľnej prírode.

Pripravuje atypické projekty a kultúrne výchovno-vzdelávacie podujatia pre základné a stredné školy, ktorých hlavným cieľom je edukácia, inšpirácia a kooperácia s divákom.

 

Hlavnou črtou tvorby divadla NEON pre dospelého diváka je tragikomika, súčasný jazyk drámy a experiment.

 

Repertoár nášho divadla je bohatý na činoherné a exteriérové inscenácie pre deti a mládež, komediálne a tragikomické jednoaktovky a inscenácie pre dospelých i pohybové divadlo.

Tvorba divadla NEON sa neobmedzuje len na tradičný priestor kamenného divadla a javiska, ale experimentuje s priestorom, vytváraním tzv. Site specific performance(predstavenia pripravované pre určitú príležitosť na netradičných miestach – opustené továrne, námestia, autobusové zastávky, opustené budovy a pod...). Príkladom takejto tvorby je napríklad projekt s názvom „Hlasy ulice“, ktorý bol vytvorený pre príležitosť otvorenia festivalu USE THE CITY 2014, organizovaného Projektom SPOTs a K13. Pri tvorbe tejto divadelno-tanečnej performance naše divadlo spolupracovalo s tanečným zoskupením HeebShe (Košice, Slovensko), skupinou Haz Lighting (Prešov, Slovensko, ktorá sa venuje osvetľovaniu architektúry a svetelným efektom v zložení – Laura Murguia, Pavol Sabol, Lenka Balážová) a Zborom sv.Cecílie (Košice, Slovensko).
Okrem pravidelnej prezentácie svojej tvorby pre dospelú verejnosť, deti a dorast, vystupuje naše divadlo v materských, základných a stredných školách. Venuje sa aj umeleckej výchove mládeže v projekte záujmového divadelného krúžku GSK. Divadelný krúžok GSK vznikol ako prirodzené pokračovanie projektu s  názvom „Generácie spojené kultúrou“, ktorý odštartoval 26.10.2013 premiérou inscenácie „TRI“. Okrem „klasickej“ pozície herca si členovia krúžku GSK vyskúšajú aj úlohu divadelného scénografa, hudobného skladateľa a scenáristu, pri kolektívnej tvorbe predstavenia.

Roku 2012 sa naše divadlo podieľalo na vzniku prvého košického integrovaného divadla Hopi Hope, ktoré združuje mentálne hendikepovaných hercov z OZ Artest a hercov z nezávislého divadla NEON.

 

Divadlu NEON nie je ľahostajné ani životné prostredie. Ako jedno z mála vytvára svoje scény z recyklovateľných materiálov.