kontakt
Občianske združenie Divadlo NEON
Dénešova 55
040 23 Košice
IČO: 42110718
DIČ: 2023091235
Bankové spojenie:
Názov: Všobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 2808312153/0200
IBAN: SK85 0200 0000 0028 0831 2153
BIC/SWIFT: SUBA SK BX
IČ DPH: neplatca
 
Objednávky a predaj:
Mgr. Katarína Donáthová DiS.art
donathova@divadloneon.sk
 
Konateľ:
Mgr. Rastislav Scholz
divadloneon@divadloneon.sk
+421 907 638 573