2% z daní

Prečo darovať svoje 2% Divadlu NEON:

 

• Podporíte mladých Košičanov.

 

• Podporíte rozvíjanie talentu.

 

• Podporíte vytváranie odkazu dnešnej generácie.

 

• Podporíte umenie v Košiciach - umení od ľudí pre ľudí, mimo oficiálnych štátnych organizácii, ktoré sú dotované z rozpočtu štátu.

 

• Podporíte samých seba - pretože umenie je pre ľudí a naše predstavenia sú pre divákov, ktorými už ste alebo sa môžete stať.

Prečo vôbec darovať svoje 2%:

 

• Tento príspevok pre vás neznamená žiadny výdavok naviac.

 

• Daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu, premeníte na adresnú podporu verejnoprospešnej aktivity konkrétnej organizácie.

 

• Konečne môžete rozhodnúť sami podľa svojho uváženia koho a prečo podporíte, konečne môžete samostatne ovplyvniť verejné financie a ich tok.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

 

Obchodné meno: DIVADLO NEON

Sídlo: Dénešova 55, 040 23 Košice

Právna forma: Občianske združenie

Tlačivá na stiahnutie

 

1. Vyhlásenie NEON 2015

 

2. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

 

3. Poučenie k vyhláseniu 2014